Tasarrufunuz altındaki taşınmazların edinme, kullanım ve tasarrufuna ilişkin tüm işlemleri yönetir, tapu ve kadastro işlemlerini online olarak takip eder ve yıl sonu raporlamalarınızı yasal yönetmeliklere göre hazırlar.

Tüm Taşınmazlarınız Tek Ekranda

Kurumunuzun yönetmekte olduğu tüm taşınmazlar dilerseniz bölge-şube yetkilendirmelerine göre aynı haritada görüntülenir. Türkiye’nin her yerinden yapılan kayıtlar anında ekranınıza düşer. Sistem milyon üzerindeki taşınmazı rahatlıkla yönetebilecek şekilde optimize edilmiştir.

 

Satış, Kiralama, Devir... Bunlar Artık Sorun Değil

Sorumlu olduğunuz taşınmazlarınızın satışı, kiralanması ve devri; ihale sürecinden tahsilata kadar kontrol altında. Peşin ve taksitli satışlardan, kısmi kiralamaya; ihale süreci yönetiminden sözleşme detaylarına kadar birçok konuda işinizi kolaylaştıracak özellikler.

 

Yıl Sonu Raporlarını Tek Tıkla Hazırlayın

Sayıştay ve benzeri denetim makamlarına her yıl sonunda sunmakla yükümlü olunan icmal cetvellerini hazırlayabilir, tüm taşınmazlarınızı ilgili yönetmelik cinslerine göre kolayca sınıflandırabilirsiniz. Ayrıca kurumunuz muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere veri aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

Taşınmazlar Bilgi Sistemi, mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklerin getirdiği rapor türleri göz önünde bulundurularak yenilenmektedir.

 

Taşınmaz Evrakınıza Doğrudan Erişin

Taşınmazınıa ilişkin tüm evrak, resim vb. dökümanlarınızı sayısal ortdamda saklayabilir, gerektiğinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. PDF, Word, Excel gibi ofis uygulamalarına ait dosyalarınızı saklayabildiğiniz gibi taşınmaza ilişkin CAD vb. veri dosyalarınızı da erişilebilir kılarsınız.

 

Aynı Tesise Ait Tüm Parseller Bir Arada

Eşsiz alt-üst taşınmaz hiyerarşisi ile onlarca parsele yayılmış taşınmazınız ile ilgili tüm kayıtlar tek bir yerde saklanır ve yönetilir. Böylece aynı tesis sahasındaki tüm parsellere ait satış, kiralama vb. işlemler hızlı ve kolay gerçekleştirilir.

 

Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarınızı Anında Bulun

Eşsiz TAKBİS ve MEGSİS bağlantı yetenekleri sayesinde tapu sicilinde adınıza kayıtlı tüm taşınmazları size bir tıkla listeler, seçtiğiniz herhangi bir taşınmazı çevrimdışı olarak saklar ve raporlamalarınıza dahil eder.

Saklama işlemi esnasında, taşınmazınıza ilişkin şerh, beyan, irtifak, rehin, malik, yevmiye gibi tüm detaylar saklandığı gibi, taşınmaz kadastro durumu da coğrafi olarak kaydedilir.

 

İstediğiniz Gibi Sorgulayın

Taşınmazlarınızı hiçbir kriter girmeden doğrudan listeleyebileceğiniz gibi kullanım şekli vb. detay bilgilere göre de sorgulayabilirsiniz. Her sorgu sonucu harita üzerinde görüntülenir ve istendiğinde farklı yazılımlara aktarılabilir.

Daha Yakından İnceleyin