Yazılımın test edilmesi  ve kalite kontrolü, yazılım kalite güvencesi açısından bir vazgeçilmezdir. Sağdaki diyagramda bu iki öğenin yazılım kalite güvencesi içerisinde neyi ifade ettiklerini daha net ortaya koymaktadır. Noda, her seviyede detaylı ve doğru bir kalite güvence işlemi uygulamaktadır.

Yazılım kalite güvencesi sadece sunmakta olduğumuz bir hizmetten öte, gerçekleştirmekte olduğumuz her projede mükemmelliğe yaklaşma yolunda benimsediğimiz bir yöntemdir. Noda'nın kalite güvence konusundaki avantajları :

 • Kalite güvence takımımız, yazılım geliştirme ekibimizden bağımsız çalışmaktadır,
 • Kalite güvence süreçlerimiz sürekli gelişim ve şeffaflık prensiplerini benimseyen olgun süreçlerdir.
 • Gerçekleştirdiğimiz manuel ve otomatik fonksiyon ve stres testleri.
 • Proseslerimizi talebiniz durumunda sizinle de entegre edebilme yeteneğimiz.

Kalite Güvence Neden Hayatidir ?

Olgunlaşmış bir kalite güvence metodolojisini daha büyük yazılım geliştirme süreçleriyle entegre edebilmek her durumda gerçekleştirilebilecek en etkin pratiktir. Noda, hiç bir projeye ( hangi türde olursa olsun ) kalite güvence sürecini entegre etmeden başlamaz. Yazılım endüstrisindeki yaşananlar kanıtlamıştır ki kalite güvence uygulamaları yazılım güvenilirlik ve kalitesini arttırırken, karşılaşılan hata oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır.

Özellikle güvenlik öncelikli sistemler geliştirilirken kalite kontrol ciddi bir şekilde ele alınması gereken proje kalemlerindendir.

Kalite ve Çevre Taahhütlerimiz

 • Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • Paydaşlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıkların kaynağında en aza indirilmesini; mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki çevre mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ'ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,
 • Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.